Sức KhỏeNo Comments

Đồng hành cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá hàng Việt, góp phần tạo chuyển biến về ý thức và thói quen sử dụng hàng Việt của người lao động.

Vũ Minh

 

Be the first to post a comment.

Add a comment