Chuyên dạy học nối mi ra nghề spa HCM

Em muốn đi học nối mi, ở đây có chị nào tư vấn giúp xem về chỗ học không ạ?

 

Add Comment
1 Answer(s)

Học nối mi ở Miss Tram kìa em. Bé bạn thân của chị cũng học ở đây ra nghề rồi. Mở tiệm riêng các thứ ok lắm. Em xem thông tin ở đây: https://www.facebook.com/thammymisstramacademy/

 

Answered on April 20, 2020.
Add Comment
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.