Khái quát nhất về máy cắt plasma

Mình muốn học nghề cơ khí, nghe nói máy cắt plasma là rất quan trọng khi theo nghề này. Có ai giúp mình hiểu hơn về loại máy này không ạ?

 

Add Comment
1 Answer(s)

Um loại này bữa nay cũng phổ biến mà bạn, nếu mua thì có thể mua ở Vega nha. Thông tin về máy thì bạn xem ở đây https://vegatec.com.vn/tim-hieu-ve-may-cat-plasma-thiet-bi-cong-nghiep-quan-trong/

 

Answered on April 17, 2020.
Add Comment
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.