Top nhà hàng chay nổi tiếng Quận Bình Thạnh ở Hồ Chí Minh

Cho em hỏi quận Bình Thạnh có những nhà hàng chay nào nổi tiếng có món ăn ngon, đảm bảo chất lượng với không gian yên tĩnh vậy mọi người nhỉ?

Add Comment
1 Answer(s)

Nếu nói về nhà hàng chay mà đảm bảo đủ những yếu tố mà bạn nói thì mình chỉ thấy nhà hàng chay Here and Now thôi. Bạn có thể tham khảo link fanpage nhé https://www.facebook.com/hnchay/ 

Answered on February 20, 2020.
Add Comment
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.